SPEDYCJA

Warunki współpracy dla przewoźników

Aktualne ubezpieczenie OCP na kwotę co najmniej 100000 EUR w transporcie krajowym i 150000 EUR w transporcie międzynarodowym.

Ważna licencja na wykonywanie transportu w Unii Europejskiej.

Własny tabor o normie EURO 5 i wyższej.

Stosowania się do konwencji AETR regulującej używanie tachografów.

Nienaganna opinia o firmie oraz konieczność posiadania referencji od co najmniej 3 przedsiębiorstw.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego towarów niebezpiecznych (ADR)

Szczegółowych informacji na temat współpracy z naszą firmą można uzyskać kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.